Tìm

Thông báo hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học 

Thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, và Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục Đại học của trường ĐHYK Vinh giai đoạn 2017 – 2019, Trường ĐHYK Vinh tiến hành phổ biến Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Kính đề nghị cán bộ giảng viên và toàn thể sinh viên nhà trường nghiêm túc nghiên cứu, thực hiện. Nội dung văn bản hướng dẫn vui lòng xem file đính kèm bên dưới (click để xem và tải về):

- Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017

- Công văn 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018

- Công văn số 445/CV-ĐHYKV ngày 20/8/2018

 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ phòng Khảo thí và ĐBCL – Trường Đại học Y khoa Vinh để được giải đáp kịp thời.

Tin khác

top