Tìm

Khảo sát ý kiến phản hồi của Cán bộ, Giảng viên trường ĐHYK Vinh về triết lý giáo dục  

Nhằm phục vụ đảm bảo mục tiêu, chiến lược, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của nhà trường, kính đề nghị các cán bộ giảng viên thực hiện cung cấp thông tin phản hồi về triết lý giáo dục phục vụ công tác xây dựng và phát triển chiến lược đào tạo trường ĐHYK Vinh giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến năm 2030, bằng cách truy cập vào đường link dưới đây:

PHIẾU KHẢO SÁT PHẢN HỒI CỦA CBGV TRƯỜNG ĐHYK VINH VỀ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC "Tư duy - Sáng tạo - Nhân ái"  

https://forms.gle/vuyUEmNM5UUhyd6r8

Tin khác

top