Tìm
Bản Tin VMU
(Ảnh: VMU - Photography)

Tuổi trẻ Y khoa Vinh sẵn sàng cống hiến 

Là đơn vị đào tạo chuyên ngành khối sức khỏe trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xác định vai trò, vị trí tiên phong đi đầu trong phong trào xung kích vì cộng đồng trong khối các trường đại học - cao đẳng, trường ĐHYK Vinh đã phát động chiến dịch kêu gọi cán bộ giảng viên, sinh viên toàn trường đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19.

top